دانلود فرهنگ اسامی نسخه 1

مجموعه ای از نام های نیکو و پسندیده

نرم افزار فرهنگ اسامی

نام های ایرانی
نام های ترکی
نام های کردی
نام های عربی - اسلامی

 نام های اسطوره ای

نام های لری ، گیلکی و سایر اقوام

  همراه با معنی به تفکیک جنسیت ، ریشه  و به ترتیب حروف الفبا

نکاتی در خصوص نامگذاری فرزند

حضرت امام محمدباقر(علیه السلام) می فرماید: «راست ترین نام ها،نامی است گویای عبودت و بندگی باشد، بهترین نام ها نام های پیامبران است» میزان الحکمه  حدیث 8911


حتی بچه‌های سقط شده را هم نامگذاری کنید، چون در روز قیامت که مردم را به اسم می‌خوانند، بچه های سقط شده به پدرانشان اعتراض می‌کنند که چرا برای ما اسم نگذاشتید؟
مصداق این حدیث شریف نامهائی نظیر :عبدالله،عبدالرحمن،عبداللطیف که دلالت بر بندگی خداوند می نمایند می باشد و بعضی از نام های پیامبران مثل محمد، احمد، موسی، عیسی، ...

تأثیرگذاری نام مناسبت بر شخصیت و هویت افراد
انتخاب نام های بزرگان و شخصیت ها بر افراد، باعث می شود که صاحب نام احساس نوعی بزرگی و وقار در خود نماید و همرنگی خود با شخصیت مورد نظر را مضاعف نماید. این احساس روز به روز بیشتر و باعث اثرگذازی بر رفتار و گفتار او می گردد تا جائی که خود را مسئول حراست از قداست آن نام می شمارد.
رسالت والدین در تربیت صحیح فرزندان به روزی حلال،تعلیم و تربیت و ... خلاصه نمی شود بلکه انتخاب نام مناسب اولین قدم اظهار محبت آنها به فرزندشان تلقی شده که باید محقق شود .

پيامبر صلي الله عليه و آله : إنّ أوّلَ ما يَنحَلُ أحدُكُم وَلَدهُ الاِسمَ الحَسَنَ فَليُحَسِّن أحَدُكُم اسْمَ وَلَدِهِ ؛   

نخستين چيزى كه هر يك از شما به فرزندش مى بخشد ، نام نيكو است ؛پس هر يك از شما نامى نيك بر فرزندش نهد .

لیست اسامی دختر ترکی

542 دختر ترکی ئل آبا   مادر ، خواهر بزرگتر
543 دختر ترکی ائل ایستر  -
544 دختر ترکی آباقای   عنوانی برای خطاب به بانوان مسن و محترم
545 دختر ترکی آپا   بزرگ ، خواهر بزرگتر
546 دختر ترکی آتناز  -
547 دختر ترکی آچا   خوشایند ،مادر، بانوی مسن در خور احترام
548 دختر ترکی آچالیا   نام گلی است
549 دختر ترکی آچقین گول   گل شکفته شده
550 دختر ترکی آچیق گول   غنچه یا گل شکفته شده
551 دختر ترکی آدیگول   آنکه نامش همچو گل است
552 دختر ترکی آدینا   نام کوهی معروف که شهر زنوز از بلاد آذربایجان را در برگرفته است
553 دختر ترکی آرایلی   دختر پاکنام، همچو ماه پاک و درخشان
554 دختر ترکی آرزی   آرزو
555 دختر ترکی آرسیتا   نام منطقه ای ازسرزمین ماننا درغرب همدان فعلی
556 دختر ترکی آسانا   دختر زیبا
557 دختر ترکی آسلیم   مفید،دارای خیروفایده
558 دختر ترکی آسوده   آرام، راحت، دنج ، آرامش یافته،آسوده گشته
559 دختر ترکی آغان   شهاب آسمانی،شراره آتش،شعله ،زبانه آتش
560 دختر ترکی آغ بنیز   سفید چهره،دارای صورت روشن
561 دختر ترکی آغجاقیز   دختر سپید پیکروسپید چهره
562 دختر ترکی آغجاگول   زیباهمچوگل سپیدرنگ،کاملا سفید
563 دختر ترکی آک ایپک   ابریشم سفید،پارچه ابریشمی سفید رنگ
564 دختر ترکی آک چیچ   گل سپید رنگ
565 دختر ترکی آکچین معصوم ،پاکدامن،آبرومند
566 دختر ترکی آک یز   ستاره درخشان،جسم آسمانی سفید رنگ
567 دختر ترکی آلا گؤز   چشم درشت وآبی رنگ،چشمان شیفته کننده درخشان
568 دختر ترکی آلاله   لاله سرخ
569 دختر ترکی آلانور   نوردر خشان،برّاق
570 دختر ترکی آلتینای   ماه طلایی
571 دختر ترکی آلتینلی   طلایی
572 دختر ترکی آلتینیار   یارطلایی
573 دختر ترکی آل چیچک   گل سرخ رنگ
574 دختر ترکی آچیق   روشن ،آشکار، سعادت،نیکبختی
575 دختر ترکی آچیق گون روزصاف وروشن
576 دختر ترکی آرال   جزایرنزدیک به هم،مابین دوجزیره،رود دریایی که دروسط دو خشکی باشد
577 دختر ترکی آرین   پاکیزه،خالص،درخشان،اصیل
578 دختر ترکی آسا   بسیار،فراوان،بی حد ومرز
579 دختر ترکی آغجا   سفید رخسار،بسیارروشن روی،مایل به سفیدی
580 دختر ترکی آک بوداک   شاخه درختی که سپید رنگ است، بوته سفید
581 دختر ترکی آکمان   کاملا سفید بی گناه، پاک ومعصوم،آبرومند
582 دختر ترکی آک یورت   میهن نیک،ایل وسرزمین آباد
583 دختر ترکی آلتان   طلا،شفق سرخ رنگ
584 دختر ترکی آلتین   طلا،فلزقیمتی وزردرنگی که ضد زنگ می باشد
585 دختر ترکی آلقا   پسندیدن،راضی شدن، دعای خیربدرقه کسی ساختن،تعریف وتمجید کردن
586 دختر ترکی آلقیش   ستودن،مدح گفتن،تعریف وتمجید،تشویق
587 دختر ترکی آل کیم   رنگین کمان،قوس قزح
588 دختر ترکی آل گول   گل سرخ رنگ
589 دختر ترکی آلگون   آفتاب سرخ
590 دختر ترکی آلنار   انارسرخ
591 دختر ترکی آلما   سیب، درخت سیب جنگلی
592 دختر ترکی آلمیلا   سیب سفید
593 دختر ترکی آلِو   زبانه آتش،داغ وپرحرارت
594 دختر ترکی آلیشان   علف آهو
595 دختر ترکی آمراق   عزیز،دوست داشتنی،شیدا،شیفته،پاک وصاف
596 دختر ترکی آمول   صبو،حلیم،ساکت،آرام،بانزاکت،مٶدب منظم
597 دختر ترکی آناشن   مادر شاد ومسرور
598 دختر ترکی آناک   خاطره،هدیه،حافظه
599 دختر ترکی آناگول   گل مادر،گلی که همچومادرباشد(منظورازگل همان فرزند است)،دخترزیبا،برتر
600 دختر ترکی آنایار   دوست ویارمادر
601 دختر ترکی آنداچ   خاطره،هدیه ،یادگار،ارمغان
602 دختر ترکی آنسال   مربوط به قوۀ تفکر،عقلی
603 دختر ترکی آنلیک   فهمیده،عقل،ذهن
604 دختر ترکی آنناک   یادگار،خاطره
605 دختر ترکی آنی   خاطره،به یادآوردن
606 دختر ترکی آی   ماه ،روشن،زیبا،براق،جذاب وگیرا
607 دختر ترکی آی بن   آفریده شده همانند ماه،جذاب ودرخشان همچون ماه
608 دختر ترکی آی بنیز   ماه چهره،آنکه سیمایش مثل ماه باشد،زیباروی
609 دختر ترکی آی پار   درخشنده وفروزان همانند ماه
610 دختر ترکی آیپارا   ماه نو،هلال ماه
611 دختر ترکی آی پری   زیبا مانند ماه
612 دختر ترکی آیتاج   تاجی که همانندماه درخشان وبرّاق باشد،زیبا،ناطق
613 دختر ترکی آیتار   بشارت دهنده
614 دختر ترکی آیتارشن   قاصدشادی
615 دختر ترکی آی تن   ماه پیکر،همچون ماه،زیبا،خوش قدوقامت،خوشایند
616 دختر ترکی آی جامال   ماه رخسار،آنکه صورتی زیباهمچون ماه داشته باشد
617 دختر ترکی آیجان   پاکدل،دختری که تن وروانش به پاکی ماه باشد
618 دختر ترکی آی چیچک   گل آفتابگردان
619 دختر ترکی آیدا   در ماه یا قمر، گیاهی خوشبوکه کنارآب میرویدو با گیاه «قایتارما»یا«بئش مارماق»که کاربرد طبّی دارند، ماه مادر
620 دختر ترکی آی دار   کاکل،یال
621 دختر ترکی آیداشن   شادی وسروردر ماه
622 دختر ترکی آیداگول   گلی که در سطح کره ماه روئیده باشد یااز ماه آورده شده باشد ،گل ماه .زیبا ،خوب روی
623 دختر ترکی آیدان   آفریده شده ازماه،ایجاد شده ازماه زیبا چهره ای که از ماه آمده باشد ،نیکو چهره همانندماه
624 دختر ترکی آی دینچ   استواروپابرجا چون ماه برّاق،درخشان،انبوه
625 دختر ترکی آیرال   مستثنی،آنکه استثنا شده باشد
626 دختر ترکی آی سِئو   دوست داشتنی مثل ماه
627 دختر ترکی آیسان   شبیه به ماه،مانند ماه
628 دختر ترکی آی سَل   سیل نورماه،پرتوماه،زیباودرخشان چون ماه
629 دختر ترکی آی سَن   همانند ماه هستی،به ماه می مانی
630 دختر ترکی آیسودا   ماه درآب
631 دختر ترکی آی سون   ارمغان ماه،هدیه ماه
632 دختر ترکی آی سونا   سونای ماه،قویی که پرهای سرش سبزرنگ است و زیباچهره ای که اختصاص به ماه دارد
633 دختر ترکی آی سوی   آنکه ازماه باشد،ازنسل ماه،برازنده ونیک خوی
634 دختر ترکی آی سین   مثل ماه هستی،همانند ماهی،زیبا هستی
635 دختر ترکی آیشان   شناخته شده چون ماه،مشهور،نامداروشهیر
636 دختر ترکی آیشن   مثل ماه صاف ودوست داشتنی
637 دختر ترکی آی فَر   سفید مثل ماه ،نورودرخشش ماه،زینت ماه
638 دختر ترکی آی قاش   دارای ابروانی همچون هلال ماه (در شعر کاربرد بسیاردارد )
639 دختر ترکی آی قیز   دختری که ازماه آمده باشد دخترزیباوخوشایند
640 دختر ترکی آی گئن   مرتبط با ماه،دوست بسیارنزدیک وهمدل،همراز
641 دختر ترکی آی گول   گل ماه،زیبا همانند ماه
642 دختر ترکی آیلا   هاله اطراف ماه وسایرسیارات،شفق،درخشش
643 دختر ترکی آیلار   ماه ها
644 دختر ترکی آیلان   همراه ماه، شبیه به ماه
645 دختر ترکی آیلی   مهتاب، پر از ماه، دارای ماه 
646 دختر ترکی آیلین   دایرۀاطراف ماه،هاله
647 دختر ترکی آیمان   انسانِ ماه،آنکه ازماه باشد،زیبا چون ماه
648 دختر ترکی آیمان   مثل ماه
649 دختر ترکی آیناز   زیباچهره ای که نازوعشوه داشته باشد،مهناز
650 دختر ترکی آی نور   نورانی مثل ماه ،پرتو ماه،درخشان چون ماه
651 دختر ترکی آی نیسه   بانویا دختری که چون ماه زیباباشد
652 دختر ترکی ائتکین   تأثیرگذارنده،مؤثرواقع شونده،فعّال،اقدام کننده
653 دختر ترکی ائتناز   نازکن
654 دختر ترکی ائل آی   ماه ایل،زیباروی طایفه
655 دختر ترکی ائلبالی   شیرین وعسل ایل وطایفه
656 دختر ترکی ائل بَزَر   زینت طایفه،زیباچهرۀ قبیله،انسان نیکوی ولایت
657 دختر ترکی ائل بزه ر   زینت دهندۀ ایل وطایفه
658 دختر ترکی ائلتاج   تاج ایل ،شخص مورد احترام خلق،زعیم ورهبرسرزمین
659 دختر ترکی ائلتاش   هم ایل ،هموطن،هم طایفه
660 دختر ترکی ائلچین   لایق ایل ،برای مردم وایل
661 دختر ترکی آئل سئوَر   عاشق وشیفتۀ سرزمین وایل
662 دختر ترکی ائلکین   میهمان،سیاحت کننده
663 دختر ترکی ائلگین   غریب ،مهاجر،آنکه ازخانه وکاشانه اش مهجورمانده باشد
664 دختر ترکی ائل ناز (الناز)   نازنین قوم،زیبا وعشوه گرطایفه
665 دختر ترکی ائوین   هسته یادانه،تخم،مایه واصل هرچیزجوهروعصاره
666 دختر ترکی اَبرَن   دنیا،کائنات،سما وفضا
667 دختر ترکی ابرو   خطوط موج دارکشیده شده برروی لوحه های آهنی و غیره،نقوش و خطوط طبیعی روی سطوح
668 دختر ترکی أدا (عربی )   نازوعشوه،رفتار وسلوک،طرز،اسلوب،اجرا وایفا نمودن
669 دختر ترکی أرسن   شبیه به قهرمانان وجوانمردان
670 دختر ترکی أ رکانا   آزاد،مختارومستقل
671 دختر ترکی أرگم   نازنین من،محبوب من
672 دختر ترکی أرگول   همانند گل،انسانی نظیرگل
673 دختر ترکی أرمغان   هدیه،تحفه
674 دختر ترکی أرمَن   لایق حرمت واحترام،خوش یمن ومبارک
675 دختر ترکی أسمر   گندمگون
676 دختر ترکی أسیم   وزش باد،شدّت باد،مه
677 دختر ترکی أسین   مه صبحگاهی،نسیم سحری،الهام،احساساتی شدن،هوس
678 دختر ترکی ألیک   جیران،آهو،غزال کوهی
679 دختر ترکی السای   مانند ماه
680 دختر ترکی الین   دختری برای فامیل و قوم
681 دختر ترکی اوتکو   سر انجام نیک،ظَفَر
682 دختر ترکی اود آنا   مادرآتش
683 دختر ترکی اود دنیز   دریای آتش
684 دختر ترکی اودشَن   شاد آتشین وپرحرارت
685 دختر ترکی اوروز   بخت وطالع ،خوشبخت،ماه،روزه داری،ماه صیام (رمضان )
686 دختر ترکی اوزای   فضا،عالم لایتناهی
687 دختر ترکی اوزوک   انگشتر
688 دختر ترکی اوستون   بهتر، درسطحی برتر
689 دختر ترکی اوسلو   صاحب کمال،عاقل،آرام
690 دختر ترکی اوغور   موفقیّت،نیکی،بخت ،طالع
691 دختر ترکی اوغورلو   شخص خوش یمن ومبارک وخجسته،مایۀ برکت
692 دختر ترکی اوکای   بیانگراحساس رضایت وخوشنودی است،احسنت،آفرین،بسیار نیکو
693 دختر ترکی اولجا   غنیمت،بخشش وعطا
694 دختر ترکی اولجای   بخت،طالع،اقبال
695 دختر ترکی اولدوز   ستاره
696 دختر ترکی اولکان   بسیاربزرگ،عظیم
697 دختر ترکی اولکَر   هفت ستاره خوشه پروین،ثریّا
698 دختر ترکی اولگون   رنگ آبی،به رنگ آب
699 دختر ترکی اولوس   ملّت،خلق،قوم وطایفه
700 دختر ترکی اوماچ   امید،مقصد وهدف،آرزو
701 دختر ترکی اومای   الهه
702 دختر ترکی اومیده   آرزو،آمال،خواسته
703 دختر ترکی اونای   شریف، نامدار،پرآوازه
704 دختر ترکی اونسال   بسیارمشهور
705 دختر ترکی اونلو   شهیروپرآوازه،جذّاب وگیرا
706 دختر ترکی اویسال   حرف شنو،مطیع
707 دختر ترکی ایپک   تارهای بسیارظریف ودرخشان ابریشم
708 دختر ترکی ایپک تن   دارای پیکری لطیف وظریف نظیرابریشم
709 دختر ترکی ایپک نور   برّاق
710 دختر ترکی ایزگی   عاقل،باهوش وباذکاوت،عادل ومنصف
711 دختر ترکی ایزیناز   خوش اثر
712 دختر ترکی ایستَر   خواستن،طلب نمودن
713 دختر ترکی ایستَک   آرزو،خواسته،مراد
714 دختر ترکی ایشیک   روشنایی،فروغ،تابناکی
715 دختر ترکی ایشیل   منوّرشدن،درخشیدن،فروغ،پرتو
716 دختر ترکی ایشیلار   تابنده ،منوّر ،درخشنده
717 دختر ترکی ایشیلاک   براق وتابناک،دارای درخشش وپرتو
718 دختر ترکی ایشین   اشعه ،شعاع نور،پرتو،شفق
719 دختر ترکی ایشین سو   درخشش آب،روشنایی حاصل ازبازتابش نورتوسط آب
720 دختر ترکی ایلدَش   متولد شدگان در یک مکان
721 دختر ترکی ایلدیر   روشنایی ،برق زدن ،درخشش
722 دختر ترکی ایلقیم   سراب
723 دختر ترکی ایلک آی   ماه نو ،ماه هلال
724 دختر ترکی ایلک ایز   اولین نشانه ،نخستین علامت
725 دختر ترکی ایلکناز   اولین ناز (اولین دختر خانواده )
726 دختر ترکی ایلگار   سال برف
727 دختر ترکی ایلگی   مناسب،ارتباط ووابستگی،کنجکاوی
728 دختر ترکی ایلمَن   وابسته به ایل وطایفه
729 دختر ترکی اینجی   دُرّ،مروارید،بسیار تابناک
730 دختر ترکی اٶزآیتان   کاملا شبیه به شفق
731 دختر ترکی اٶزآیسان   نظیرماه
732 دختر ترکی اٶزبال   عسل اصل وحقیقی
733 دختر ترکی اٶزبَن   خال ویژه ومادرزاد
734 دختر ترکی اٶزبیل   آنکه دارای دانشی خاص است،باسواد وآگاه
735 دختر ترکی اٶزپینار   منبع آب منحصربه فرد،آب حیات بخش وزلال چشمه
736 دختر ترکی اٶزجان   تَنی،عزیزومحبوب
737 دختر ترکی اٶزدَش   فاقد تفاوت،کاملا یکسان
738 دختر ترکی اٶزدَک   ماده،ماتریال،تنۀ درخت
739 دختر ترکی اٶزگو   منحصربه فرد،خاص وویژه
740 دختر ترکی اٶزگول   ویژگی،گونه ونوع
741 دختر ترکی اٶزگولَچ   آنکه خنده منحصربه فردی دارد،دارای طرزخنده ای ویژه
742 دختر ترکی اٶزگونَش   نظیرخورشید
743 دختر ترکی اٶزَل   چیره دست وماهر،ویژه،مخصوص،جداگانه
744 دختر ترکی اٶزلَر   حسرت کشنده،دلتنگ
745 دختر ترکی اٶزلَم   درذوق وشوق دیدار کسی یا چیزی بودن،حسرت،آرزو
746 دختر ترکی اٶزن   توجه واعتنای جدی
747 دختر ترکی اٶزیورت   سرزمین مادری،میهن،ایل ووطن وطایفه
748 دختر ترکی اٶکه   تیزفهم ،باهوش،متفکروعاقل
749 دختر ترکی اٶگه   متفکر،عاقل،وزیر،مشاور
750 دختر ترکی اٶن ایز   اوّلین اثر،نخستین راه
751 دختر ترکی اٶوگول   لایق تعریف وتمجید
752 دختر ترکی اٶیوک   هیجان حاصله ازحس عشق ومحبّت،جوش وخروش عشق
753 دختر ترکی باخیش   نگاه
754 دختر ترکی بادام گؤز   چشم بادامی
755 دختر ترکی باریش   صلح،آتش بس،آشتی
756 دختر ترکی بارینج   شبدرکوهی
757 دختر ترکی باغیش   بخشیدن،هدیه نمودن،عطا
758 دختر ترکی بالا   اولاد،فرزند،نوزاد
759 دختر ترکی بال سان   شیرین همانندعسل،متعلق به عسل
760 دختر ترکی باللی   ترکیب شده باعسل،شیرین ولذّت بخش همانندعسل
761 دختر ترکی بایاز   دراصل بیاض است ؛کاملا سفید
762 دختر ترکی بایان   خانم ،بانو
763 دختر ترکی بایراق   تکّه پارچۀ رنگی که بررویش علامت با نشان خاصّ یک دولت ،خلق ،حزب ویا مؤسسه
764 دختر ترکی بَتی   تصویرکردن ،چهره وصورت،فرم،اندام وپیکر،قدوقامت
765 دختر ترکی بَتیک   مکتوب،نامه،نوشته های رسمی،سند،دعای مکتوب
766 دختر ترکی بَدیز   زیبا ،خوش قدوقامت،ظریف
767 دختر ترکی بَگَنچ   خوشایند ،پسندیده ومطلوب
768 دختر ترکی بَزَک   نقش ونگار ،آرایش وزینت
769 دختر ترکی بَلگَن   شایسته ،لایق ،سزاوار
770 دختر ترکی بَلگَین   واضح،بارز وآشکار،روشن
771 دختر ترکی بَنزَر   شبیه ،نظیر،مانند ،شایسته ،مناسب
772 دختر ترکی بَن شَن   من خوشبخت هستم ،بختیار ونیک اقبالم ،من شاد ومسرورم
773 دختر ترکی بنفشه   مَنَکشه
774 دختر ترکی بَن گول   گل ویا شکوفه خالدار
775 دختر ترکی بَنگین   دائمی ،جاویدان وابدی
776 دختر ترکی بَن لی   آنکه در چهره ویا پیکرش خال داشته باشد ،دارای خال یا لکه
777 دختر ترکی بَنیجه   ابدی، جاودان ، بی انتها ،ماندگار وهمیشگی
778 دختر ترکی بولود   ابر ،بخار
779 دختر ترکی بیرجه   واحد ،تک ،یگانه ،یکی
780 دختر ترکی بیرسَن   آنکه یکی باشد، بی بَدیل، یکّه و تنها
781 دختر ترکی بیر گول   گل بی مثل ومانند،گل یگانه وَبدیل
782 دختر ترکی بیلگه   عالم ،انسان مُدرک ،صاحب معلومات ومحفوظات ذهنی عمیق ووسیع
783 دختر ترکی بیلگی   علم ودانش ،سواد ومعلومات ،معرفت وآگاهی
784 دختر ترکی بیلگین   عالم ،صاحب دانش وفضیلت
785 دختر ترکی پارلا   بدرخش!تابناک شو !
786 دختر ترکی پارلار   نور می افشاند ،می درخشد
787 دختر ترکی پارلاش   روشنی ،درخشندگی
788 دختر ترکی پارلاک   نورافشان ،بَرّاق وتابناک
789 دختر ترکی پَتَک   کندو
790 دختر ترکی پَک اؤز   دارای صبرواستقامت
791 دختر ترکی پیرلانتا   برلیان ،الماس تراش خورده ،سنگ ذی قیمتی که در برابرنوربه رنگهای زیبا ومتنوعی گراید
792 دختر ترکی پینار   چشمه ،چشمۀ جوشان آب اززمین
793 دختر ترکی پرنیا   اصیل، دارنده اصل و نسب (فرنیا ، پرنیان)
794 دختر ترکی تئللی   دختری با گیسوی بلندوزیبا ،دارای زلفهای زیباومُزیِّن
795 دختر ترکی تئل نار   زیبارویی که موهایش درخشان چون آتش است
796 دختر ترکی تئلناز   دختری با گیسوی ناز وقشنگ
797 دختر ترکی تئل نور   دارای موهای شفاف وبرّاق
798 دختر ترکی تابراک   سرزنده ،زرنگ وکاری ،قبراق وسرحال
799 دختر ترکی تاتلی   بامزه وبانمک
800 دختر ترکی تاچلی   آنکه تاج برسرداشته باشد
801 دختر ترکی تارو   به حالت ظریف درآورنده ،به هیجان آمدن ،عصبانی گشتن
802 دختر ترکی تاریم   چادر ،خانه ،مکان ،سر پوشیده
803 دختر ترکی تالکوک   محل اتصال کوه هابه همدیگر
804 دختر ترکی تامای   ماه کامل ماه تمام
805 دختر ترکی تان آک   سرخی افق ،عجیب وغریب
806 دختر ترکی تان آل   نظیرشفق ،مایۀ حیرت ،عجیب
807 دختر ترکی تان زَر   طلای غیر عادی وعجیب
808 دختر ترکی تان سو   خارق العاده ،بسیارعجیب
809 دختر ترکی تان گول   گلی که صبح زود بشکفد ،گل صبحگاهی
810 دختر ترکی تان ییلدیز   ستاره ،زهره ،ونوس
811 دختر ترکی تایسیز   بی همتا
812 دختر ترکی تَجیم   تجارت ،خرید وفروش
813 دختر ترکی تَرگول   گل نوشکفته ،شکوفه تازه
814 دختر ترکی ترکان  ملکه
815 دختر ترکی تَرنیسه   دختر جوان وبا طراوت
816 دختر ترکی تَک آی   ماه یگانه ،ماه تک وبی همتا ،زیباروی بی نظیر
817 دختر ترکی تَکسین   یکی یکدانه ،یگانه ،بی نظیر
818 دختر ترکی تَک گول   گل بی نظیر،آنکه در زیبایی بی نظیراست
819 دختر ترکی تَگیر   ارزش ،بهاء ،قیمت
820 دختر ترکی َتن آی   همانند وهمسان ماه ،نظیرماه
821 دختر ترکی توپاز   نوعی سنگ الوان وقیمتی
822 دختر ترکی توراج   نوعی پرنده از تیرۀ ماکیان شبیه به مرغ باگوشت بسیار لذیذ
823 دختر ترکی تویقو(دویغو)   احساس ،عاطفه ،درک
824 دختر ترکی توران   نامی بود که ایرانیان باستان به محل زندگی وسرزمین ترکهانسبت دادند ،زیستگاه ترکها
825 دختر ترکی تورانلی   اهل توران زمین،ترک
826 دختر ترکی تورک تَن   از جمعیت وتبار ترکها
827 دختر ترکی تورمَن   مرغوب وبا کیفیت ،اعلا
828 دختر ترکی تورناز   دختر ترک و نازدار
829 دختر ترکی تولین   آنکه بسیار ظریف دیده می شود، آینه
830 دختر ترکی توماقان   گل نیلوفر
831 دختر ترکی تونا   نام ترکی رود« دونای» که پس از رود وولگا واقع در اروپا طولانی ترین محسوب می شود
832 دختر ترکی جئیران   غزال ،آهو
833 دختر ترکی جان ایپک   آنکه روح وقلبش همچون ابریشم لطیف وظریف است
834 دختر ترکی جان سِئل   متعلّق به روح وجان ،زنده وجاندار
835 دختر ترکی جان سونار   کسیکه جان ودلش رادر تَبَق اخلاص گذارد ،آنکه از جانش نیزدریغ نورزد
836 دختر ترکی جان سوی   آنکه از تبارنیاکانی نیکو وقدرتمند باشد
837 دختر ترکی جان شَن   مسرور وبانشاط ،خوشبخت ، خوشحال وسرزنده
838 دختر ترکی جَرَن   جیران،گوزن ماده،کاربرداین نام بصورت «جَران »نیزدیده می شود
839 دختر ترکی جیلوه لی   باناز وغمزه ،آنکه عشوه وکرشمه کند
840 دختر ترکی جیلوه ناز   نازنین ،دارای ناز وغمزه ،عشوه گر
841 دختر ترکی چئچئن   زیبا،برازنده وخوشایند
842 دختر ترکی چاغداش   معاصر، هم عصر، زندگی کردن در یک برهۀ زمانی واحد
843 دختر ترکی چاغری   شاهین شکاری ،طرلان؛ دعوت کردن ،بیانیه ،فراخواندن
844 دختر ترکی چاغلار   آبشار، آبی که جوشان وهمراه باغلیان وکف جاری گردد
845 دختر ترکی چاغلایان   آبشار،آبشار مصنوعی ،آب یارودی که از یک مکان مرتفع سرازیر گردد
846 دختر ترکی چاقیر   نام مخلوط با خاکستری ،پرنده شاهین تند وتیزودرشت
847 دختر ترکی چانلی یاز   بهار مه آلود
848 دختر ترکی چایلان   ماسه زار ،ریگزار
849 دختر ترکی چلنگ   حلقه گل ، تاج طلایی یانقره ای
850 دختر ترکی چولپان   ستارۀ زهریاناهید،ونوس
851 دختر ترکی چیچک   شکوفه ، گلهای گیاهان ودرختان که دارای رنگها ورایحه های متنوّعند
852 دختر ترکی چیچک ناز   نازنین همانند گل ،زیبا رخسارعشوه گر
853 دختر ترکی چیلَک   گیاه توت فرنگی ومیوۀ آن
854 دختر ترکی چیم ناز   بسیار ناز کننده ،دارای عشوه وناز
855 دختر ترکی حاک سال   منسوب به حق وحقیقت ،درارتباط با حق
856 دختر ترکی حورال   آزاد، مستقل،آزاده
857 دختر ترکی خاتون   درزن ،عیال،زوجه وهمسر
858 دختر ترکی خانیم   عنوانی است مختص بانوان وبرگرفته از کلمه خان
859 دختر ترکی خانیم زَر   خانمی نظیر طلا
860 دختر ترکی دادلی   خوشمزه،بامزه
861 دختر ترکی داغشَن   شادی وسرور کوهستان
862 دختر ترکی دالغا   موج
863 دختر ترکی دانشن   فجر شادی
864 دختر ترکی دَفنه   درخت همیشه سبز که ازبرگهایش‎درصنایع غذایی‎استفاده میشود،درختچۀ غاز،درختچۀ برگ بو
865 دختر ترکی دَنیز   دریا ، قسمت دریاهای زمین،دریای آب شور که با خشکی احاطه شود،وسیع،افزون،بی نهایت
866 دختر ترکی دورا   قله کوه
867 دختر ترکی دور تَکین   همچون دُرّ،نظیر مروارید ،عزیز ودوست داشتنی
868 دختر ترکی دوردانه   دانه مروارید،دُرّ،لٶلٶ،عزیزومحبوب،خلف یااولاد گرامی ودوست داشتنی
869 دختر ترکی دورنا   درنا
870 دختر ترکی دوزگون   راست ودرست،عاری ازکجی وانحراف،مطابق باقاعده واصول ،بدون کمی وکاستی،کامل
871 دختر ترکی دوزلو   بانمک ،ملیح ،باملاحت
872 دختر ترکی دولغون   پر ،تمام
873 دختر ترکی دولقون   تمام وکامل ،پروانباشته شده ، دارای مضمون،مهم،والا،برتر
874 دختر ترکی دونیا   کائنات ،کرۀ زمین ،عالم هستی ،عالم اجتماعی انسانها
875 دختر ترکی دویسال   دارای احساس وعاطفه ،صاحب حس وادراک واندر یافت ظریف،حسّاس
876 دختر ترکی دویغو   درک ودریافت حوادث عالم خارج،قابلیت فهم وادراک،متوجه شدن وآگاهی یافتن
877 دختر ترکی دیرلیک   آسایش ،امن وامان ،آرامش ،حیات ،تفاهم وسازش متقابل
878 دختر ترکی دیکمَن   رأس ،نوک ،قلۀ کوه
879 دختر ترکی دیلَک   آرزو وخواسته،مراد،خواهش
880 دختر ترکی دٶکمن   جذاب،برازنده ولایق
881 دختر ترکی دٶنوش   تغییر و تحول اساسی جهت توسعه وگسترش چیزی ونیز ترقی وپیشرفت می باشد
882 دختر ترکی رشمه   روبان یا لنتی که به منظور زینت استفاده می شود
883 دختر ترکی ریما   نام قدیم در یاچه ارومیه .
884 دختر ترکی زئینَب   نگین سنگی قیمتی ،جواهرات ،زینت پدر
885 دختر ترکی َزرتکین   دختر یابانویی که نظیرطلااست ،همانند طلا
886 دختر ترکی زَرخانیم   خانمی نظیرطلا ،زیبا روی
887 دختر ترکی زَرلی   پوشانده شده باطلا ،مزیّن به طلا
888 دختر ترکی زومرود (زُمُرد )   سنگی قیمتی وبراق به رنگ سبز
889 دختر ترکی ژاریک   درخشنده ،منوّر
890 دختر ترکی ژالین   شعله
891 دختر ترکی ژَمیس   میوه ،ثمر
892 دختر ترکی سئچکین   ممتاز،لایق گزینش ،برگزیده
893 دختر ترکی سئزال   دارای احساس ،درک کننده ،فهمنده ،حسَاس
894 دختر ترکی سئزَر   آنکه بتواند درک کند
895 دختر ترکی سئل شن   سیل شادی
896 دختر ترکی سئلناز   سیل ناز وعشوه ،دنیایی از قشنگی
897 دختر ترکی سئودا (سودا)   عشق ومحبّت،سُودا ،عشق شدید،میل ورغبت،هوس وخواسته،آرزو
898 دختر ترکی سئودیم   علاقه مند شدم ،پسندیدم
899 دختر ترکی سئوَر   دوست دارنده وعاشق،محبوب ودوست داشتنی
900 دختر ترکی سئوسای   احترام متقابل در عشق ورفیق
901 دختر ترکی سئوشن   شادی را دوست دار
902 دختر ترکی سئوکال   محبوبیّت داشته باش وزندگی کن ،حس صداقت درعشق
903 دختر ترکی سئوگی   احساس علاقه ودوستی
904 دختر ترکی سئوگیم   بیان واژه «سئوگی»اززبان اول شخص مفرد
905 دختر ترکی سئوَن   دلباخته شونده
906 دختر ترکی سئوناز   نازدوست ،عشق ناز
907 دختر ترکی سئویل   دوست داشتنی ،لایق ، محبوب ، شایستۀ دوست داشته شدن
908 دختر ترکی سئویم   جذّاب ،جلب کننده
909 دختر ترکی سئوین   خوشحال گشتن ، شادمان ومسرور شدن
910 دختر ترکی سئوینج   حس شعف وشادی ،فرح
911 دختر ترکی ساچلی   گیسوی بلند
912 دختر ترکی ساچناز   دختری که گیسوان قشنگی دارد
913 دختر ترکی سارا   قوت و جسارت
914 دختر ترکی سارای   ماه زرد و روشن،نام یکی ازآبادیها درجزیرۀ شاهی دریاچۀ ارومیه .
915 دختر ترکی سارین   ترانه
916 دختر ترکی ساناز   بی همتا ،کم نظیر
917 دختر ترکی سانای   محترم ،لایق احترام
918 دختر ترکی سایا   یک رنگ وبی ریا
919 دختر ترکی سایات   دارای نام وجاه
920 دختر ترکی سایرا(سِهره یاسِیره )   آواز خواندن ،چه چه زدن ،بلبل
921 دختر ترکی سایراش   نجوا کردن ،زمزمه نمودن ،به آرامی آواز خواندن
922 دختر ترکی سایراو   پرندۀ آوازه خوان ،بلبل
923 دختر ترکی سایقی   احترام ،حرمت ،ادب ونزاکت
924 دختر ترکی سایقین   حرمت نشان دهنده ، احترام گذارنده ،انسان شایسته احترام
925 دختر ترکی سای گول   گل مورد احترام ،زیبارخساری که لایق احترام است
926 دختر ترکی سایلان   مورد احترام ،معتبر ومحترم
927 دختر ترکی سایلاو   نماینده ،وکیل ،برگزیده
928 دختر ترکی سایین   لایق حرمت ،محترم ،آنکه دیگران باوی محترمانه رفتارنمایند
929 دختر ترکی سَرپیل   پاشیدن ،پراکنده گشتن ،جهیدن
930 دختر ترکی سَرمین   محجوب ،باحیا ،آبرومند
931 دختر ترکی سرین   صبور بودن
932 دختر ترکی سَلما   برگ درشت ،برگ پهن
933 دختر ترکی سَلَن   صدا ،آوای موزون ،لحن خوش ودلنشین ،آهنگ
934 دختر ترکی سورمه   ماده ای که بانوان بر چشم کشند ،کَحل
935 دختر ترکی سوسن   دراصل «شوسانّا» است گیاهی از تیره زنبق دارای برگهای زیباو خوشبو،این(نام بین المللی)
936 دختر ترکی سولماز   آنکه تازگی وطراوتش راحفظ کند،همیشه شاداب،به دوراز پژمردگی
937 دختر ترکی سومَر   قوم سومریان که بنابه نظریۀ بسیاری ازدانشمندان ازاقوام ترک بوده .
938 دختر ترکی سونا   قو،اُردک ،اردکی که در ناحیۀ سرش پرهای سبزرنگ دارد،جهت مدح زیبا رویان
939 دختر ترکی سونار   تقدیم می کند ،اهدا می نماید
940 دختر ترکی سونال   تقدیم شده ،پیشکش شده ،عطا گشته ،هدیه شده
941 دختر ترکی سونای   آخرین شب طلوع ماه،عطا شده ،تقدیمی
942 دختر ترکی سوندوس   دیبا ،پارچه ابریشمی لطیف وگرانبها
943 دختر ترکی سون گول   آخرین گل متولد شده از مادر (فرزند دختر)
944 دختر ترکی سیبئل   قطرۀ باران ،سنبل ،خوشۀ گندم
945 دختر ترکی سیرما   گلابتون،رشته های نازک وظریف وباریک طلایانقره شبیه به نخ،رشته زرین،یاسمین
946 دختر ترکی سیلا   ملحق شدن ،وصال
947 دختر ترکی سودا   عشق
948 دختر ترکی ساق اولون  
949 دختر ترکی ساق یاشین  
950 دختر ترکی سوین  شاد باش
951 دختر ترکی سلین  خروشان
952 دختر ترکی شَن آی   ماه شادی بخش ،ماه خوشایند
953 دختر ترکی شَنال   خوشحال ومسرور ،راضی وخوشنود ،شاد،دلخوش
954 دختر ترکی شَن ایز   علامت یااثر شادی بخش ،نشانۀ خوشبخت
955 دختر ترکی شَن سَس   خوش آوا
956 دختر ترکی شَن گول   گلی که مایه خوشبختی است ،گل رضایت بخش
957 دختر ترکی شَن ناز   دختر نازوشاد
958 دختر ترکی شن یار   یارشاد وخوشحال
959 دختر ترکی صونا   پاک ، آرام نام پرنده ای بر روی دریاچه ارومیه نام ترکی
960 دختر ترکی طرلان   بازشکاری،«طارلان»
961 دختر ترکی فَرآی   نورماه ،مایه زینت وزیبایی ماه
962 دختر ترکی فولیا   گل نسرین ،نرگس زرد
963 دختر ترکی فوندا   علف جارو یاجاروب ،بیشه ای که در آن علف ها وبوته های بسیاری روئیده باشد،علفزار
964 دختر ترکی قاراتئل   سیاه مو
965 دختر ترکی قاراجا   تیره رنگ،بُز کوهی
966 دختر ترکی قاراگیله   انگور سیاه دانه
967 دختر ترکی قاراگٶز   سیاه چشم ،دارای چشمانی بامردمک سیاه رنگ
968 دختر ترکی قَرَنفیل   گل میخک
969 دختر ترکی قلم گول   دارای نگاری چون گل ،زیبارخسار
970 دختر ترکی قنیره   بی مثل ومانند ،زیبارخسار بی نظیر
971 دختر ترکی قوتلوآی   ماه مقدّس وخوش یمن
972 دختر ترکی قیز ناز   دختر نازنین وعشوه گر
973 دختر ترکی قیزیل   سرخ ،طلا
974 دختر ترکی قیزیل گول   گل سرخ(رُز)،گل محمدی
975 دختر ترکی کاراک   مردمک چشم
976 دختر ترکی کاواک   درخت تبریزی ،سپیدار
977 دختر ترکی کایرا   لطف واحسان ،نیکی کردن
978 دختر ترکی کایران   چمن ،مکانی مسطح ،میدان
979 دختر ترکی کایناک   منبع ،مٲخذ،فعال ، پرانرژی
980 دختر ترکی کَپَنَک   پروانه
981 دختر ترکی کَکلیک   کبک،پرنده کوهی
982 دختر ترکی کَلَبَک   پروانه
983 دختر ترکی کوتکو   ساده ،متواضع ،مٶدّب
984 دختر ترکی کونات   آنکه محبت وعلاقه سایرین راجلب می نماید ،مهربان
985 دختر ترکی کیمیا   علم شیمی ،حکمت وقدرت
986 دختر ترکی کٶلگه   سایه
987 دختر ترکی کؤنول   قلب ،دل ،احساسات قلبی ،میل واشتیاق ،آرزو ،هوس
988 دختر ترکی گلین   عروس
989 دختر ترکی گول آی   متشکل است ازدوکلمه «گول» و«آی»
990 دختر ترکی گول ایز   نشان وعلامت گل ،ردِّ گل
991 دختر ترکی گول باهار   گل وبهار
992 دختر ترکی گول بَن   آنکه خالی زیبا چون گل داشته باشد
993 دختر ترکی گول بنیز   گل چهره ،گل گونه
994 دختر ترکی گول بوداق   شاخه گل ،بوته گل
995 دختر ترکی گول تَک   گل نادروکمیاب ،نظیر گل
996 دختر ترکی گول دَم   دارای نَفَسی خوشبوهمانند گل
997 دختر ترکی گولدَن   به عمل آمده از گل ،متعلق به گل
998 دختر ترکی گولر   خنده رو ،خندان ،تبسم کننده ، خوشحال ،مهربان ومشفق
999 دختر ترکی گولرآی   « گول ر» و « آی »
1000 دختر ترکی گول سئل   سیلی از گل وشکوفه، نظیروشبیه گل ،متعلق به گل
1001 دختر ترکی گول سئو   علاقه نسبت به گل ،دوستدار گل ،شیفته وشیدای گل
1002 دختر ترکی گول سئوَن   عاشق گل
1003 دختر ترکی گل سئوین   خندیدن ،رقص وخنده ،شاد ومسرور گشتن
1004 دختر ترکی گول سَرَن   پراکنده کننده گل
1005 دختر ترکی گولسون   همواره شاد ومسرور ،خوشبخت وخرّم ،خندان
1006 دختر ترکی گول سوی   ازسلالۀ گل ،صاحب اصل و تباری نجیب وپاک چون گل
1007 دختر ترکی گوللَر   گلها
1008 دختر ترکی گوللو   مزیّن شده با گل ،گلدار
1009 دختر ترکی گولوش   خنده،شاد ومسرورگشتن،حالت ووضعیت خندیدن،مزاح شادی ونشاط
1010 دختر ترکی گولومسَر   همیشه خندان
1011 دختر ترکی گلابتون   رشته های باریک طلاونقره یارشته های نخی شبیه به آنها،نخ زردار
1012 دختر ترکی گول یاز   گل بهاری ،گیاهی که در فصل بهار گل دهد
1013 دختر ترکی گولین   نظیر وشبیه به گل ،گلزار ،گلستان
1014 دختر ترکی گوموش   نقره
1015 دختر ترکی گون   خورشید،روز،دوره و زمان
1016 دختر ترکی گون سئل   نظیر ومانند خورشید
1017 دختر ترکی گونَش   خورشید
1018 دختر ترکی گون فَر   اشعه خورشید ،پرتو آفتاب
1019 دختر ترکی گونول   خواسته وخواهش دل
1020 دختر ترکی گٶرکم   منظره،معروف شدن،شٲن وجلال،نمای خارجی
1021 دختر ترکی گٶزده   محبوب وپسندیده،تقریر شده،برتراز همه،خوشایند
1022 دختر ترکی گؤزَل   زیبا،بی عیب ونقص
1023 دختر ترکی گؤزَن   جذاب وگیرا ،زیبا
1024 دختر ترکی گؤک سئل   متعلق به آسمان
1025 دختر ترکی گؤک سَن   متعلق به آسمان،آسمانی
1026 دختر ترکی گؤک من   چشم آبی وبور،دختری با پوست سفید وموی زرد رنگ
1027 دختر ترکی گؤنَن   شاد گشتن،مرطوب
1028 دختر ترکی گؤی چَک   زیبا،دوست داشتنی
1029 دختر ترکی لاچین   پرنده ای شکاری ازجنس شاهین با پاهای قرمزرنگ
1030 دختر ترکی لیل پار   گیاهی برگ دار که درمناطق پُرمی روید
1031 دختر ترکی مئلیسا   تُرَنج ،علف لیمو ،بالنگ
1032 دختر ترکی مارال   گوزن ماده ،زیبا
1033 دختر ترکی مارتی   مرغ دریایی
1034 دختر ترکی ماگنولیا   درخت یا بوته ای است همیشه سبز دارای گلهای‎درشت‎خوش عطر وبرگهایش گاهی میریزد
1035 دختر ترکی ماویش   دختر بچه بور یا سفید چهره ای که چشمانی به رنگ آبی روشن داشته باشد
1036 دختر ترکی ماه پاره   پارۀ ماه ،تکّه ای ازماه
1037 دختر ترکی مایوک   غنچه ،گل نشکفته
1038 دختر ترکی مَلتَم   باد ساحلی ،مه
1039 دختر ترکی مَنَکشه   گل بنفشه
1040 دختر ترکی مورایپَک   نوعی پارچه مخمل ،ابریشم بنفش رنگ
1041 دختر ترکی مورتان   رنگ صورتی شفق به هنگام سپیده دم
1042 دختر ترکی مورگول   گلی که به رنگ بنفش است ،گل بنفش رنگ
1043 دختر ترکی مورَن   رود ،آب روان وجاری ،نهر بزرگ
1044 دختر ترکی مویان   خیرات،خیرونیکی ،ثواب
1045 دختر ترکی مین گول   دسته ای حاصل ازهزارگل
1046 دختر ترکی مین ناز   آنکه نازوغمزه اش فراوان است،کسی که بسیارنازو آدا دارد
1047 دختر ترکی ناخیش   در اصل « نقش »است،طرح،شکل،زینت وخط
1048 دختر ترکی نارچیچک   گل انار
1049 دختر ترکی نارگول   گل انار
1050 دختر ترکی نارگیله   دانه های داخل انار
1051 دختر ترکی نارین   ظریف وباریک ،نازک ، ریزوکوچک
1052 دختر ترکی نارین گول   گل یا شکوفه ظریف وریز
1053 دختر ترکی ناز گول   گلی که ناز کند ،گل نازنین
1054 دختر ترکی نازلی   پرنازوعشوه ،ب اادا و اطوار
1055 دختر ترکی نسترن   نسرین
1056 دختر ترکی نورال   نورانی شونده ،روشنایی مقدّس
1057 دختر ترکی نورایشیک   بسیار درخشان،برّاقترین نور،بسیارتابناک
1058 دختر ترکی نورپری   پری تابناک ونورانی
1059 دختر ترکی نورجان   دارای جانی تابناک ودرخشان،آفریده شده ازنور،بسیارزیبا
1060 دختر ترکی نورچین   سیل روشنایی ،درخشش نور
1061 دختر ترکی نوردان   خلق شده ازروشنایی
1062 دختر ترکی نورسان   همچون نور،نظیر نور
1063 دختر ترکی نورلان   تابناک گردنده،درخشان شنونده،نورانی وبرّاق
1064 دختر ترکی نورمان   خلق شده ازنور،نظیر نور
1065 دختر ترکی وارجان   دارای قلب وروح وجان،اهل دل،صاحب حیات
1066 دختر ترکی وَردا   برگرفته از واژه عربی« وَرد» به معنای گل سرخ است
1067 دختر ترکی هومای(الهه)   الهه،پرندۀ هما،پرنده دولت وسعادت،یمن وبرکت
1068 دختر ترکی یئشیم   سنگی سبزرنگ وبسیارقیمتی،سنگ یَشم
1069 دختر ترکی یئنی شن   شادی جدید،جشن وشادی نو
1070 دختر ترکی یئنی گول   گل نوشکفته،گلی که هنوز طراوت داشته باشد
1071 دختر ترکی یاراش   خوشایندی،زیبایی،جذّابی
1072 دختر ترکی یاراشیق   دوست داشتنی ،زیباوجذاب ،خوشایند وخوش ظاهر
1073 دختر ترکی یارپاق   دراصل «یاپراق» است،برگ درخت وگیاهان
1074 دختر ترکی یارلیک   فرمان امر،دستور
1075 دختر ترکی یارماکان   هدیه،ارمغان
1076 دختر ترکی یازباهار   فصل مابین تابستان وزمستان،فصل پاییز
1077 دختر ترکی یازگول   گلی که درفصل تابستان می شکفد،گل تابستانی
1078 دختر ترکی یاسام   نظم وترتیب ،قاعده وقانون
1079 دختر ترکی یاشا   آفرین ،زنده باد
1080 دختر ترکی یاشار   زندگی کننده ،دارای عمری طولانی ،سالم وسرزنده
1081 دختر ترکی یاشام   حیات،عمر،زندگی
1082 دختر ترکی یاشیق   خورشید،نور آفتاب
1083 دختر ترکی یاشیل   سبزرنگ،تروتازه،باطراوت
1084 دختر ترکی یاشین   رعدوبرق،صاعقه،آذرخش
1085 دختر ترکی یاغمور   باران،بارندگی
1086 دختر ترکی یالدیز   مزیّن به آب طلا ونقره، زینت داده شده
1087 دختر ترکی یالقین   سراب
1088 دختر ترکی یانار   مشتعل ، فروزان ، سوزان ، قابل اشتعال ، آتش فشان
1089 دختر ترکی یاناک   گونه ،هریک ازلپهای درصورت
1090 دختر ترکی یوجَل   رفعت، بلندی، گرانقدری
1091 دختر ترکی یورتسال   منسوب به وطن ،وطنی
1092 دختر ترکی یوردام   چالاکی، با سرعت و با شتاب حرکت کردن،ناز ، عشوه و ادا
1093 دختر ترکی یوردوم   وطن من، زادگاه ومیهن من
1094 دختر ترکی یوروک   حیات ،آفرینش ، طرز زندگی
1095 دختر ترکی یوسما   نازنین، دارای عشوه و ادا
1096 دختر ترکی یوکسَل   برتر، والا، اوج گیرنده و بالا رونده ،محترم، ذیقیمت
1097 دختر ترکی یٶنال   دارای هدف وسمت وسو

اعلام نام‌های برتر دختران و پسران ایرانی در سال ۹۲

مدیرکل اسناد مدیریتی سازمان ثبت احوال گفت: معمولاً به جز اسامی خارجی به نام های دیگر مجوز لازم داده می شود و در حال حاضر رویکرد بیشتر به سمت نام های ترکیبی ائمه با نام های مدرن است.
محسنی در خصوص فراوانی نام های سال جاری نیز گفت: در سال ۹۲ برای پسران اسامی امیرعلی، ابوالفضل، امیرحسین، محدطاها، محمد، علی، امیرمحمد، حسین، مهدی و محمدمهدی دارای فراوانی بیشتری هستند و در مورد دختران نیز اسامی فاطمه، زهرا، نازنین زهرا، زینب، یسنا، ریحانه، هستی، ستایش، ثنا و مریم ۱۰ اسم برتر دختران هستند.
وی گفت: در ۹ ماهه اول امسال برای دختران دارای فراوانی بیشتری هستیم چون رویکرد نام های نو، بدیع و ترکیبی بیشتر شده است.
مدیرکل اسناد مدیریتی سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه بر اساس بررسی های انجام شده طی ۹۵ سال اخیر اسامی محمد، علی، حسین، مهدی و رضا دارای بیشترین فراوانی و در مورد دختران نیز فاطمه، زهرا، مریم، معصومه و زینب دارای بیشترین فراوانی هستند.

منبع خبر : پایگاه خبری تحلیلی روز www.roozno.com  نو کد خبر: ۴۹۷۱۶  ؛ تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۲