پيامبر صلي الله عليه و آله : إنّ أوّلَ ما يَنحَلُ أحدُكُم وَلَدهُ الاِسمَ الحَسَنَ فَليُحَسِّن أحَدُكُم اسْمَ وَلَدِهِ ؛   

نخستين چيزى كه هر يك از شما به فرزندش مى بخشد ، نام نيكو است ؛پس هر يك از شما نامى نيك بر فرزندش نهد .

فرهنگ اسامی نسخه 1

عنوان: فرهنگ اسامی نسخه 1
قیمت: 65000 ریال
توضیحات: این نسخه از نرم افزار شامل بیش از 5000 نام بهمراه معنی و ریشه به تفکیک جنسیت و حروف الفبا میباشد